Onnistunut yrityskauppa

Onnistunut yrityskauppa

Yrityskauppa on järjestelyä, jossa yritys ostaa tai hankkii toisesta yrityksestä tietyn omaisuuserän sen liiketoiminnasta tai vaihtoehtoisesti koko yhtiön osakekanta myydään. Yrityskaupat ovat toisistaan eroavia tapauksia, monivaiheisia prosesseja. Prosessiin...
Muutos vaatii johtajuutta

Muutos vaatii johtajuutta

Organisaatiomuutoksen johtaminen on kuin vuorelle kiipeämistä. Muutosjohtajien on valmistauduttava johtamaan muutosta, ymmärrettävä mitä muutokseen vaaditaan ja annettava tarvittavat ”työvälineet”, jotta koko organisaatio onnistuu muutoksessa (Zimmerman, 2004). “A...
Liiketoiminnan taloudellinen mallinnus

Liiketoiminnan taloudellinen mallinnus

Lähtökohtana mallintamiselle on hyvin dokumentoitu ja kuvattu liiketoiminta. Liiketoiminta on voitu kuvata liiketoimintasuunnitelman muodossa, yksityiskohtaisen liikeidean (mitä, kenelle, miten ja mielikuva) avulla tai käyttämällä uuden liiketoiminnan arvioinnissa...
Kasvuyrityksen johtamisen haasteet

Kasvuyrityksen johtamisen haasteet

Ajatus tämän artikkelin kirjoittamiseen on tullut käytännön tarpeesta ottaa käyttöön riittävän ennakoiva malli yrittäjän ja yritysjohdon tueksi yrityksen toimintaedellytyksiä arvioitaessa. Yhtenä artikkelin tarkoituksena on laajentaa perinteistä talouspalveluiden...
Miten parannan yrityksen kannattavuutta?

Miten parannan yrityksen kannattavuutta?

Yrityksen taloudellista toimintakykyä arvioidaan kolmesta eri näkökulmasta.  Arvioidaan kannattavuutta, maksuvalmiutta ja vakavaraisuutta. Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna  kannattavuus on ehdottamasti tärkein. Rahaa pitää tulla enemmän kuin menee. Yrityksen tulee...