Neuvontapalvelut

Verotus

Palvelumme
veroasioissa

Palvelemme teitä erilaisissa verotukseen liittyvissä asioissa.

Veroneuvonta

Yhtiömuodon valinta ja yritysjärjestelytilanteet kuuluvat olennaisena osana verotuksen suunnittelua, joiden tavoitteena on pienentää kokonaisverorasitusta ja sitä kautta parantaa yrityksesi kannattavuutta.
Lisätietoja palvelustamme saat lähettämällä yhdeydenottopyynnön tai soittamalla asiantuntijoillemme!

Verotusmenettely

Avustamme ennakkotiedon hankkimisessa, jotta saat varmuuden suunnittelemasi järjestelyn verokäsittelystä. Verotarkastuksen yhteydessä olemme mukana avustamassa vastineen antamisessa ja tarvittaessa haemme oikaisuja jo toimitettuun verotukseen.

Osakeyhtiön ja osakkeenomistajan verotus

Osingonjako- ja muissa varojenjakotilanteissa on hyvä huolellisesti selvittää eri vaihtoehdot niin lyhyellä kuin pitkällä tähtäimellä, jotta verotuksellisesti voidaan päästä optimaalisiin ratkaisuihin.