fbpx
+358 10 279 3550 info@countmaster.fi

Miten yritys lopetetaan hallitusti?

29/10/2019

Miten osakas kotiuttaa varat tehokkaimmin tai kannattavasti? Miten lopetan yrityksen hallitusti?

Miten osakas kotiuttaa varat tehokkaimmin?

Osakeyhtiön varojen kotiuttamisessa kannattavin tapa on suunnitella yhtiön alasajo riittävän ajoissa ja tarvittaessa jaksottaa se useammalle vuodelle. Sitä vastoin tehokkain tapa yritystoiminnan lakkauttamisessa on arvostaa yhtiön sen hetkinen varallisuusasema, yhtiön omaisuuden muuntaminen rahaksi, velkojen poismaksaminen sekä lopuksi ylijäämän suorittaminen osakkeenomistajille.

Yhtiön varallisuusasemaan vaikuttaa yrityksen maksukyky, nettovarallisuus, maksettavien osinkojen ennakonpidätykset ja kassavirrat. Yleensä listaamattomasta osakeyhtiöstä kannattaa aina nostaa vähintään niin sanottu huojennetun osingon osuus. Se tarkoittaa matalammin verotettavaa osinkoa, jonka määrä on enintään 8 prosenttia osakkeiden matemaattisesta arvosta. Tällaisesta osingosta 25 prosenttia verotetaan pääomatulona. Loppuosa on niin sanottua ”verotonta osinkoa”, josta on kuitenkin toki jo maksettu osakeyhtiön tulosta verottava yhteisövero.

Kannattavassa alasajossa yhtiön varojen käypä arvo on nolla ja velattoman yhtiön kassassa on enää jäljellä osakkaiden sijoittama yhtiön oma pääoma sekä selvitystilakuluihin varattu summa, jolloin puretaan osakeyhtiö asettamalla se selvitystilaan. Countmasterin asiantuntija kannattaa nimetä yhtiön selvitysmieheksi selvitysmenettelyn oikeellisuuden ja sujuvuuden varmistamiseksi. Selvitysmenettely kestää vähintään viisi kuukautta ja siinä on kolme vaihetta:

1. Selvitystilan ja selvitysmiehen rekisteröiminen
2. Julkisen haasteen hakeminen velkojille
3. Osakeyhtiön purkautuminen ja lopputilityksestä ilmoittaminen

Toisessa vaiheessa ainakin verottaja on kiinnostunut yrityksen varoista ja pyytää tarvittaessa selvitysmieheltä lisäselvityksiä. Kolmannessa vaiheessa selvitysmies laatii lopputilinpäätöksen ja antaa selvityskertomuksen, jolloin yritys poistetaan kaupparekisteristä.

Suomen Asiakastiedon tietokantaan rekisteröidään kaupparekisteriotteelta saatava tieto selvitystilasta. Kun yhtiö on merkitty kaupparekisterissä lakanneeksi, säilyy vastuuhenkilö tai -henkilöt viranomaisen tietokannan tiedoissa 12 kuukautta. Tällä varmistetaan se, että yrittäjät eivät rekisteröi heti perään uutta yritystä ja ryhdy ketjuyrittäjiksi.

Asiantuntijamme ja koko neuvontapalveluista vastaava henkilökunta on tukenasi joko sparraamassa yksittäisissä tilanteissa tai säännöllisesti mukana joko viikoittain tai kuukausittain yrityksesi tilanteesta riippuen.

Vastaan asiakkaiden tarpeisiin palvelulähtöisesti. Hoidan eri kokoisten yritysten taloushallinnon tehtäviä ja johdan tiimejä. Minulla on vahvaa osaamista talouteen ja johdon raportointiin liittyvissä kehittämishankkeista sekä prosessien automatisoinnissa ja kehittämisessä. Lue lisää palveluistamme tästä tai soita!

9
Camilla Rissa
CountMasterin CFO ja Controller -palvelut
+358 45 110 4260
camilla.rissa@countmaster.fi